mandag den 17. februar 2014

Debatindlæg fra AOH

Skolereformen og landsbyskolerne

Herning kommune må se landsbyerne som en investering i fremtiden, skriver lokal ildsjæl i dette læserbrev fra Herning Folkeblad

12. november 2013, 10:42

Af Maja Bang, formand for Støtteforeningen for Sinding-ØrreMidtpunkt, på vegne af Sinding-Ørre Borgerforening, Sinding Gymnastik- og Idrætsforening samt Fællesbestyrelsen og Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt
Hvor der er vilje, er der en vej ...
Vi har i den seneste tid kunnet læse om skolereformen og om listen, hvor nogle af Hernings landsbyskoler står til at skulle kigges efter i sømmene i forhold til skolereformens krav. Dette kan komme til at berøre netop vores skole i Sinding-Ørre.
Vores skole har lokal opbakning, det skal der ikke være tvivl om. Betydningen af et kommunalt tilbud til vores børn i lokalområdet skal der heller ikke herske nogen tvivl om.
Én ting er sikkert, vi sover ikke i timen!
Landsbyskolerne går ofte forrest i forhold til nye tiltag, et eksempel kunne være at få mere bevægelse ind i hverdagen, hvor hele skolen løber en tur hver eneste dag, både børn og lærere. Et andet kunne være engelsk fra 0. klasse.
De små skoler kan byde ind med en innovativ tilgang til det at drive kommunal skole. Vi har i Sinding-Ørre været med til at gå forrest i forhold til skabe fællebestyrelse og fællesledelse for dagpleje, daginstitution og skole.
Man gør op med og udfordrer den traditionelle tankegang omkring det at drive skole og institution, her er ikke langt fra tanke til handling. Hvilket må være et aktivt for Herning kommune.
Så derfor er vi også sikre på, at der findes en løsning på, hvordan vi på Sinding skole kan leve op til de krav, den nye skolereform stiller, for vi er godt på vej.
Hvorfor er det netop vigtigt, at vi har et godt kommunalt tilbud til vores børn? Fordi vi også i en landsby vil have varer på alle hylder, også når det kommer til kommunale tilbud til vores børn i nærområdet.
Hvis Herning forsat skal være stolt af sine landsbyer, så kræver det mere end blot en frivillig indsats fra ildsjæle og aktive borgere i landsbyerne. Så må kommunen se på landsbyerne i et lidt bredere perspektiv og se det som en investering i landsbyerne at bevare landsbyskolerne.
Og hvad er afkastet så for kommunen? Det er, at det er muligt at tiltrække en ny generation af ildsjæle til landsbyerne.
Man kan være sikker på, at vi forældre, som har børn i Hernings landsbyskoler, stiller mindst lige så store krav til vores børns uddannelse og skoleliv som alle andre.
Så om det er forsvarligt at opretholde de små skoler i landsbyerne er det vel op til forældre og lærere i de pågældende landsbyer at vurdere, hvem ellers er kompetent til at vurdere det?
Det er vores børn, det i givet fald vil gå ud over, så indsatsen er høj.

fredag den 7. februar 2014

Generalforsamling 2014

Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt holder generalforsamling
19. feb. 2014 kl. 19.00
i Sportscafeen.

tirsdag den 19. februar 2013

Årsberetning


Så er det blevet tid  til den første årsberetning for Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt.

Frøet til foreningen blev lagt i juni 2012, hvor vi var en lille flok, som holdt  et møde om ideen, at starte en støtteforening for Midtpunktet.
Det udviklede sig til, at vi holdt det første møde i sportscafeen d. 26 juni, hvorefter vi var 7 som stillede op til bestyrelsen.

Vi har pt. 77 medlemmer både enkelt personer og husstande.
Vi har et mål der hedder 100, og det ser ikke helt umuligt ud.
Vi tegnede medlemskaber i sensommeren og efteråret, men vil fremadrettet opkræve kontingent i Oktober, kontingentet er fastsat til 50kr pr. Person og 100kr for en husstand og gælder for et år.

Vi har holdt en del møder siden sidste sommer og har fået mange ideer på bordet til, hvordan vi får skabt noget opmærksomhed om alt det gode, vi har i Midtpunktet, men også vores område generelt, da de to ting hænger uløseligt sammen.

Nu er boldene kastet op i luften, nu skal vi bare gribe dem igen, gerne i den rigtig rækkefølge.

De områder vi arbejder med:

Er bla. de fysiske rammer for børnene.
Vi har planer om en arbejdsweekend i Hvepsesbyen og i løbet af foråret er det meningen, at der skal shines lidt op i skolegården
Dette foregår selvfølgelig i tæt dialog med skolen og Hvepsereden.

Vi vil også lægge stor vægt på PR for Midtpunktet og for vores to landsbyer generelt. Vi arbejder for at blive mere synlige, især på internettet.

Vi har flere muligheder i spil, marketing og PR kan være meget omkostelig.
Så vi har bla. haft kontakt til Erhvervsakademiet i Århus, for at få studerende til at bruge os i projekter og lign. dog uden held endnu.

Foreningen har deltaget i Lokalsrådsmødet, hvor vi lagde op til at få Sinding-Ørres hjemmeside opdateret.
Da vi mener, det er en vigtig ting i forhold til at få tilflyttere til vores område, at vi er er synlige og ser ”lækre” ud på nettet,
Foreningen er derfor også gået med i den arbejdgruppe, som skal se på en opdatering af SØ-online.

Vi har opfordret flere til at skrive debatindlæg, og senest har Kurt Kleon Jeppesen haft et rigtig godt indlæg omkring Midtpunktet i Herning folkeblad.

Desuden har vi i bestyrelsen arbejdet for at få et par lokalrapportere fra området til AOH.dk,
Pt er det Lars lodahl og Maja Bang, som har adgang til at ligge indlæg op på AOH.

Vi er på dagsorden som fast punkt ved fællesbestyrelsesmøderne.
Da det selvfølgeligt er vigtig at vi trækker på samme hammel og vi løbende er i dialog om evt projekter, hvor vi som støtteforening kan bidrage.

Arrangementer vi har deltaget i kan nævnes:

Jubilæumsfesten, hvor vi fik snakket med mange, men ikke fik det store ud af det i forhold til medlemstal.
Men til gengæld fik vi snakket lidt med Herning Folkeblad, som skrev et lille stykke om vores forening i forbindelse med dækningen af jubilæumet.

Derudover har vi deltaget ved indvielsen af  mountainbikebanen i Sinding Bjerge, kort før nytår, hvor foreningen serverede kaffe og lavede popcorn på bål med børnene.
Vi valgte at deltage, da det er et meget positivt tiltag for vores område, det er med til at fortælle, den gode historie.
Og netop det projekt viser, hvad der kan stables på benene i et lokal samfund som vores.
Det er via facebook spredt vidt og bredt, at vi har en god mountainbikebane i Sinding og det vil vi som forening gerne bakke op om.
Vi hjalp desuden også til med kommunikationen med AOH, lokalavisen og Herning bladet.

På det praktiske plan:

Er foreningen er blevet oprettet som bruger i Conventus, efter en gennemgang af de muligheder programmet giver os som foreningen. Har vi valgt at bruge det til at holde styr på vores regnskab og vores medlemmer.
Og så giver det os den fordel at vi kan kommunikere med vores medlemmer og det vil vi fremadrettet benyttet os af, i form nyhedsmails og indkaldelse til arbejdsdage mm.

Vores store fokusområde:

Er selvfølgelig, hvordan trækker vi børnefamilier til Sinding. Og i den forbindelse er det vigtigt at huske, at vi, os der bor her er de bedste ambassadører, Så er vi glade for at bo her, er det også det signal vi skal sende videre ud i verden.

Til sidst vil jeg gerne opfordrer til at I bruger Sinding-Ørre´s facebookside, da det er en super god måde at reklamere for vores område, så jo mere I ”liker” og deler det, som bliver lagt på siden, des bedre...

Maja Bang 

lørdag den 16. februar 2013

Kom lad os brokke os...


Debatindlæg af Kurt Kleon Jeppesen
Kom, lad os brokke os synger vi - og mange synger med
Der er grund til at være taknemmelig. Når man hører mennesker udtale sig om dagplejetilbud, børnehaver, skoler og fritidsordninger, er det desværre ikke ret ofte taknemmeligheden, der er toneangivende. Ofte tales der om, hvordan de store besparelser har gjort pasningstilbud og den generelle standard utilfredsstillende.
Kom lad os brokke os , synger vi så. Og der er nok, der synger med. Men faktisk er der mange steder god grund til at være taknemmelig - fordi det alligevel lykkes at skabe en tryg, givende og sammenhængende ramme om vore børns liv. Jeg er sikker på, det ikke bare er i mit lokalsamfund, det er sådan. Jeg kan dårligt tro, at det kun er her i Ørre-Sinding, der er skabt en model, som fungerer på trods af de mange besparelser, som også har ramt her.
Det er guld værd at kunne aflevere sine børn i en børnehave og en skole, der fungerer. At kunne tage på arbejde i tryg forventning om, at engagerede og kærlige voksne vil gøre alt, hvad de kan for at give ens børn en god dag, indtil man henter dem igen. Det er sikkert ikke nogen selvfølge, men for mig er det en dagligt tilbagevendende tanke: Hvor er jeg glad for, det er de her mennesker, mine børn skal tilbringe dagen sammen med.
I Ørre-Sinding hænger hverdagen sammen for vore børn. I Midtpunktet, som er fællesbetegnelsen for skolen, Hvepsereden (daginstitutionen) og hallen, er der n samlet ramme for børnenes daglige liv, uden bratte overgange eller pludselige krav til omstilling. Der har i mange år været fælles bestyrelse for de forskellige enheder, og for et år siden blev der indført fælles ledelse i det daglige også. Det er både en gevinst i forhold til koordineringen og sammenhængen i dagligdagen, men naturligvis er det også en måde at effektivisere på, så der bliver varme hænder nok i arbejdet med børnene.
Tryghed og sammenhæng
Tryghed og sammenhæng er nøgleord i Midtpunktet. Og det begynder fra børnene er ganske små. Vore dagplejemødre og deres børn mødes en dag om ugen i et lokale i Hvepsereden, så børnene for længst er kendte med omgivelserne, når de skal begynde i børnehaven. Og det besvær andre familier kender til med skiftende gæstedagplejere, når der er ferie og sygdom, har man her løst ved, at børnene simpelthen kommer i gæstepleje i Hvepsereden, hvor der står kendte voksne ansigter og vante omgivelser klar til at tage imod.
Børnehave og fritidsordning ligger i kælderen af den samme bygning, som skolen har til huse i, legeplads og boldbane er fælles og det betyder, at alle ret hurtigt kender hinanden. Det er en kolossal hjælp, når børnene skal begynde i skolen. Oven i købet har de et lille års tid i forvejen gået i skole en formiddag om ugen sammen med en af pædagogerne, så der gøres mest muligt for at gøre overgangen glidende og aldeles smertefri. Det siger sig selv, at den tryghed, det giver, smitter direkte af på børnenes overskud til at lære.
Fordom afkræftet
Da jeg i sin tid gik på lærerseminariet fik jeg et ret uheldigt indtryk af undervisningen på små landsbyskoler, idet jeg var i praktik på et sted, hvor det mest gik ud på at slippe så nemt om ved alting som overhovedet muligt. Jeg troede fejlagtigt, at det nok tit var sådan, det var på små skoler at det var sådan et sted, hvor dovne, trætte lærere kunne slippe af sted med bare at lire den samme lektie af år efter år uden at bruge synderlig meget energi på det.
Jeg må sige, at jeg har fået den fordom voldsomt afkræftet af at have mine børn gående på Sinding Skole. Det er et fantastisk sted, synes jeg. De voldsomme besparelser har ikke fået bestyrelse, ledelse eller lærere til at give op, men har i stedet ført til kreative løsninger og helt nye måder at gøre ting på.
Vi har en flok unge, engagerede lærere, som nyder at være sammen med børnene og som strør om sig med energi og humør, så det er en fryd at opleve - både for børn og forældre. Det faglige og pædagogiske niveau er højt, og viljen til at møde enhver elev med passende udfordringer, der passer til netop ham og hende er eksemplarisk. Der arbejdes bevidst med forskellige læringsstile og med stor variation i undervisningsformer, og så er opmærksomheden på betydningen af sundhed og motion rigtig stor såvel på skolen som i Hvepsereden. Sinding Skole er en Ta pulsen skole, hvilket betyder at motion og bevægelse inddrages i fagene, så der også læres ved at bruge kroppen. Alle børn løber en eller to kilometer hver dag efter de første to lektioner, og der er tre ugentlige idrætstimer. Desuden er der tilbud om motorik som valgfag, hvor der er tid til ekstra opmærksomhed på motorik, bevægelse og balance for dem, der har lyst til det.
Hvepsereden er tilsvarende officiel Idrætsinstitution, hvor alle pædagoger er efteruddannede i, hvordan man får bevægelse og motion ind i dagligdagen. At hallen er bygget sammen med både skole og Hvepserede er naturligvis en stor fordel i den sammenhæng, men også den nærliggende byggelegeplads, Hvepsebyen, bruges flittigt af både skole og daginstitution. Her er der rig mulighed for at boltre sig og lære sig selv og sin verden at kende på en aktiv og konkret måde.
Læsebåndet
Som et nyt tiltag har skolen i dette skoleår indført et såkaldt læsebånd. Det går kort fortalt ud på, at alle børn læser 20 minutter hver morgen. For nybegyndere kan det i starten bestå i, at de i stedet får læst op i de 20 minutter, eller læser på en computer med et hjælpeprogram. Men der findes bøger i mange sværhedsgrader, så ret hurtigt kan alle sidde med deres egne bøger og øve sig i at læse.
Den daglige læsning bliver ofte fremhævet som uhyre vigtig for børnenes generelle indlæring, men enhver travl familie ved, hvor svært det kan være at få puttet 20 minutters læsning ind hver dag. Læsebåndet er derfor en god hjælp til, at børnene får læst nok og så er det i øvrigt en dejlig stille og rolig start på skoledagen.
Efter læsebåndet synges der hver dag morgensang på gangen. Det giver glæde, energi og fællesskab at synge, og jeg er personligt meget glad for, at mine børns skole også vægter musikken højt. Både med denne daglige sang, men også med obligatoriske musiktimer på alle årgange.
Der er faktisk rigtig meget at være taknemmelig for. Det er nærliggende at blive sortseer af al den megen snak om nedskæringer og besparelser, men man kan også vælge at gøre som humlebien, der bare flyver videre, selv om det ikke burde kunne lade sig gøre. Jeg har indtryk af, at det en særdeles heldig samling humlebier, der har skabt og dagligt skaber det Midtpunkt, som er en god og tryg ramme for vore børns dagligdag.
Jeg håber inderligt, de bliver ved med at flyve.